Par mums

Reģistrācija

Katrā valstī darbojas pieredzējis reģistrācijas vadītājs, kurš pārzina medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas ierīču un kosmētikas  reģistrēšanu, failu sagatavošanu medikamentu reģistrācijai, pārreģistrācijai un variācijām, pieteikumu iesniegšanu, vietējo iepakojumu izstrādi, zāļu aprakstu un  lietošanas instrukciju  izstrādi un tulkošanu  kā arī  citus reģistrācijas un likumdošanas  jautājumus.
Baltijas valstīm svarīga ir iepakojuma nodrošināšana trīs vai pat četrās valodās. Mūsu reģistrācijas menedžeri savstarpēji sadarbojoties  pārvar juridiskās atšķirības un nodrošina tā-sauktā „Baltijas iepakojuma” izstrādi.


Loģistika

Lielākā daļā gadījumu preces tiek koncentrētas loģistikas centrā Selters Eisenbach, Vācijā (netālu no Frankfurtes pie Mainas). Tad tās tiek transportētas uz Baltijas noliktavu, kas atrodas Viļņā. Preces tiek pārvadātas atbilstoši Labas izplatīšanas prakses (GDP) standartiem.
Viļņā centralizēti tiek apkopoti pasūtījumi no visiem Baltijas klientiem un preces tiek izsūtītas 2-3 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Pasūtīšana

Pasūtījumu speciālists veic preču pasūtīšanu no piegādātājiem un kontrolē preču krājumu līmeni.
Pasūtījumu prognozēšanas sistēma ļauj uzturēt optimālu krājumā esošo preču līmeni, neskatoties uz sezonalitāti vai citiem faktoriem, kas varētu ietekmēt pārdošanu.
Parasti pasūtījumus plānojam  12 mēnešus uz priekšu, tāpēc mūsu piegādātājiem ir ļoti ērti plānot ražošanu.

Pārdošana

Preces tiek pārdotas visiem 20 lielākajiem vairumtirgotājiem Baltijas reģionā.
Pasūtījumi centralizēti tiek apkopoti Viļņā.
Preces tiek izsūtītas 2-4 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Tā ir tā saucamā  „primārā pārdošana”.
Mūsu datu sistēmaļauj izsekot „sekundārām pārdošanām” (pārdošanas uz aptiekām). Lietuvā pārdošanas dati tiek aktualizēti reizi nedēļā, Latvijā reizi nedēļā/mēnesī, bet Igaunijā reizi mēnesī.

Mārketings

Katrā valstī ir mārketinga komanda, kura atbild par tirgus analīzi, stratēģiju noteikšanu un un produktu ieviešanu. Mēs izmantojam datu bāzes, kas ļauj analizēt mūsu un konkurentu apgrozījumu tirgū mēneša un pat nedēļas ietvaros.
Tā kā mums ir plašs produktu portfelis, sākot no recepšu medikamentiem līdz uztura bagātinātājiem un ārstnieciskai kosmētikai, izmantojam plaša spektra mārketinga līdzekļus, ko kombinējam atbilstoši katra zīmola un mārketinga stratēģijas vajadzībām.
Mūsu zīmolus prezentējam profesionālos pasākumos, konferencēs un kongresos.
Mūsu zīmolu reklāmai izmantojam TV, radio, sabiedriskos un profesionālos plašsaziņas līdzekļus, internetu, vides reklāmu, kā arī tiešā pasta sūtījumus.
Esam pieredzējuši zīmolu tīmekļa vietņu izstrādē vai adaptēšanā Baltijas tirgiem.
Koncentrējamies uz pārdošanas veicināšanu neatkarīgajām aptiekām un aptieku ķēdēm.

Pārstāvji

Esam pārliecināti, ka vislabākos rezultātus nodrošina  t.s. Field Marketing. Tāpēc katrā valstī mums ir profesionāla medicīnas un pārdošanas pārstāvju komanda, kasapmeklē ārstus un aptiekas, popularizējot mūsu zīmolus un slēdzot pārdošanas darījumus aptiekās.
Izmantojam Klientu attiecību pārvaldības sistēmu (CRM), kas ļauj pārstāvjiem plānot zvanus un reģistrēt rezultātus. Uzskatām, ka rezultātu sasniegšanā ļoti svarīgas ir pastāvīgas apmācības.Tās nodrošina izcilas zināšanas par produktiem un attīsta pārdošanas prasmes. Visbiežāk izmantojam iekšējās apmācības, jo uzskatām, ka tās vislabāk saliedē komandu un ļauj atcerēties iegūtās prasmes ilgtermiņā. Būtisks veiksmes faktors ir motivācija, tāpēc ar prieku apbalvojam personālu par individuālo un komandas mērķu piepildīšanu.

Pārskati

Atbilstoši savām un piegādātāju vajadzībām veidojam pārdošanas un mārketinga pārskatus. Reģistrējam veiktās aktivitātes, kā arī izmaksas.