Pakalpojumi

  • Konsultācijas
  • Papildu izglītība un apmācības
  • Loģistika, transports un ātra piegāde pēc klienta pieprasījuma
  • Reklāmas un mārketinga materiāli
  • Klīniksie pētījumi un klīnisko studiju materiāli
  • Pieredzes apmaiņas iespējas
  • Motivējošas lojalitātes programmas